ارتقاً موتور TU5 اتمسفریک به توربو شارژر
کد مقاله : 1002-IRE
نویسندگان:
مهدی مرادی *
پاسداران بوستان دهم
چکیده مقاله:
پژوهش حاضر به توربوشارژ و توربوشارژ کردن موتور TU5(موتور 206 تیپ 5) و اصول کار را بیان می‌کند. توربوشارژ قابلیت راندن و عملکرد خودرو را تغییر می‌دهد و به فرآیندی گفته می‌شود که طی آن با استفاده از انرژی گازهای خروجی اگزوز، هوا متراکم و به داخل سیلندر هدایت می‌شود. با وجود اینکه یکی از راهکارهای افزایش توان موتور، افزایش حجم آن می باشد اما با توجه به معایب این روش از جمله ازدیاد مصرف سوخت، سنگین تر و بزرگتر شدن موتور، عدم عملکرد مناسب موتور در ارتفاعات به دلیل اکسیژن ناکافی و... پیشنهاد نصب سیستم توربوشارژر برروی موتورهای موجود جهت افزایش توان خروجی آنها بسیار مناسب خواهد بود.
توربوشارژرهای رایج می توانند هوا را به فشار ۴۰ تا ۵۵ کیلوپاسکال بیشتر از هوای محیط برسانند. از آنجایی که فشار هوای سطح دریا ۱۰۰ کیلوپاسکال است، مشخص می شود که توربوشارژر تقریباً ۵۰% هوای بیشتر وارد سیلندر می کند. بنابراین انتظار می رود که قدرت هم تا پنجاه درصد افزایش یابد.
نصب سیستم توربوشارژر برروی موتورهای TU5جهت افزایش توان خروجی آنها بسیار مناسب خواهد بود به طوری که بدون تغییر در ساختار موتور ،قدرت 110 اسب بخار را میتوان با نصب توربو شارژر مناسب به 180 الی 200 اسب بخار رسانید و برای اثابت این مورد در پژوهش فوق از دستگاه داینومتر استفاده کرده ایم
کلیدواژه ها:
توربو ،اتمسفریک ،ارتقاً، TU5
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است