1. اعلام برنامه ارائه مقالات شفاهی و پوستری
2. قابل توجه شرکت کنندگان شهرستانی همایش دهم
3. قابل توجه نویسندگان مقالات پذیرفته شده
ضمن عرض خسته نباشید خدمت تمامی نویسندگان محترم مقالات، با توجه به اعلام نتایج نهایی داوری مقالات همایش تا پایان روز شنبه، 30 دی ماه 1396، لازم است که مقالات پذیرفته شده، برای ارائه شفاهی و پوستری طی روزهای برگزاری همایش، آماده سازی شوند. فرمت های مدنظر برای ارائه مقالات، در ادامه مطلب موجود هستند. مقالات فارسی به فرمت فارسی و مقالات انگلیسی به فرمت انگلیسی ارائه خواهند شد.
4. تمدید مهلت ارسال مقالات
5. برگزاری سومین جلسه کمیته علمی همایش و تمدید مهلت ارسال مقالات تا 17 آذر
6. راه اندای کانال همایش در شبکه های اجتماعی تلگرام و اینستاگرام
لینک کانال دهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز و و نفت

https://t.me/ICICE

10th ICICE&O
دهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز و نفت
7. برگزاری سومین جلسه کمیته علمی همایش
8. برگزاری دومین جلسه کمیته علمی همایش دهم و تمدید مهلت ارسال مقالات
مهلت ارسال مقالات کامل تا تاریخ یکم آذر ماه 1396 تمدید شد.
9. برگزاری اولین جلسه کمیته علمی دهمین همایش موتورهای درونسوز و نفت
اولین جلسه کمیته علمی همایش دهم با حضور رییس کنفرانس، دبیر علمی و سایراعضای کمیته در تاریخ 1396/5/25 برگزار شد
10. پوستر همایش