• سخنرانان کلیدی
  • سخنرانان کلیدی 2
  • نهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز و نفت
  • ارائه مقالات
  • کارگاه های آموزشی
  • میزگردهای تخصصی
  • نمایشگاه موتور
  • نهمین همایش ... 2
  • کارگاه های آموزشی 2
  • نمایشگاه موتور 2
  • ارائه مقالات 2

با هدف تدوین سند راهبردی سوخت، قوای محرکه و محیط زیست

 

به حول و قوه الهی، نهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز و نفت، 27 تا 29 بهمن ماه 1394 در پژوهشگاه صنعت نفت برگزار می گردد. از متخصصان و علاقه مندان دعوت می گردد تا با ارسال مقاله، ثبت نام در همایش و کارگاه های آموزشی و برنامه های جانبی دیگر (جشنواره علمی و فنی، میزگردهای تخصصی و نمایشگاه) در این رخداد مهم حضوری فعال داشته باشند.


فراخوان اول

دریافت فراخوان با کیفیت بالا


اخبار بیشتر »

حمایت کنندگان