آدرس دبیرخانه همایش: تهران، کیلومتر 6 جاده مخصوص کرج، جنب سه راه ارج، مرکز تحقیقات موتور ایران خودرو (ایپکو)، طبقه سوم

تلفن: 44520882

تلگرام همایش:  09370708373

Refresh Code