موتور کوچک سازی شده بهینه برای کارکرد با سوخت CNG
کد مقاله : 1173-IRE
نویسندگان:
مارتین برگر *
هیات مدیره ماهله
چکیده مقاله:
کوچک سازی موتورهای بنزینی به عنوان یک فناوری جهت کاهش آلاینده های Co2 در خودروهای جاده ای تلقی می شود. به علاوه سوخت های جایگزین نظیر گاز طبیعی قابلیتی جهت کاهش قابل توجه آلاینده خروجی Co2 و دیگر آلاینده های الزامات استانداردی بدون تحت تاثیر قراردادن شرایط رانندگی، ارائه می دهند. نتایج نشان داده شده در این مقاله تایید می کنند که چگونه سوخت گاز طبیعی می تواند به طور کامل در یک موتور خیلی کوچک سازی شده به کار گرفته شود. موتور مورد بررسی برای سازگاری با بارهای خیلی بزرگ مکانیکی و حرارتی هنگام کارکرد با مشخصات خروجی موتور گازسوز، اصلاح شده است. در این مطالعه حداکثر فشارهای احتراق تا 180 بار و توان های ویژه 110 کیلووات بر لیتر به دست آمد.
همچنین نشان داده شد که در صورت انتخاب اجزای بدنه موتور سازگار با سوخت گاز طبیعی، می توان به کاهش در مصرف سوخت قابل توجهی دست پیدا نمود و با استفاده از پرخوران با هندسه متغیر یک موتور CNG سوز تزریق درگاهی می تواند به گشتاور دور پایین قابل توجهی (2700 کیلوپاسکال برای فشار موثر میانگین ترمزی در سرعت1500 دور بر دقیقه) و مشخصات پاسخ گذرای خوبی دست یابد، همچنین مصرف Co2 نسبت به حالت حداکثر توان 50 درصد و در حالت چرخه رانندگی بین 20-40 درصد کاهش خواهد داشت.
کلیدواژه ها:
کوچک سازی، گازطبیعی فشرده، پرخوران با هندسه متغیر
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است