ارائه مدل نوین جهت ارزیابی با هدف بهبود و ارتقاء عملکرد سازندگان
کد مقاله : 1158-IRE
نویسندگان:
وحید ژرفی *1، سید عبدالرزاق طاهایی2، داود اسماعیل پور3، ALireza Hajiali4
1مرکز تحقیق، طراحی و تولید موتور ایرانخودرو
2عضو هیات علمی دانشگاه
3معاونت نیروی محرکه ایران خودرو
4ایپکو-الگوبرداری
چکیده مقاله:
الزام شرکت‌های بزرگ خودروسازی برای رقابت در بازارهای داخلی و خارجی نیازمند کاهش هزینه زنجیره تامین و بهبود کیفیت آنها است. جهت دستیابی به این هدف، تأمین‌کنندگان دارای اهمیت ویژه‌ای هستند. روش‌های مرسوم در مدیریت زنجیره تامین دیگر جوابگوی حفظ قابلیت رقابت‌پذیری آنها در بازارهای پرچالش امروز نمی‌باشد. در دهه‌های اخیر رویکرد جدید تحت عنوان توسعه سازندگان مطرح شده است. تحقیق در شرکت‌های بزرگ نشان می‌دهد که دستیابی به موفقیت بیشتر در شرکت‌ها در گرو مشارکت با تامین‌کنندگان و توسعه توانمندی‌های آنها است. لذا برای یک شرکت خودرویی که هدف آن قرار گرفتن در کنار رقبای تراز اول دنیا می‌باشد، دانستن راهی دقیق و علمی در نحوه کمک به تامین‌کنندگان خود درجهت افزایش قابلیت رقابت‌پذیری آنها موضوع مهمی است. سوالی دیگر که پیش از آن مطرح می‌شود وضعیت فعلی تامین‌کنندگان است. بنابراین، لازم است تا به مقایسه نقاط ضعف و قوت تامین‌کنندگان خود در مقایسه با شرکت‌های خودروسازی مطرح در دنیا پرداخته شود. هدف از این مطالعه، ارائه یک مدل بومی برای توسعه و ارتقاء قابلیت‌های تامین‌کنندگان داخلی می‌باشد و در ادامه مقاله با تهیه یک روش ارزیابی مبتنی بر شناسایی شاخص های‌کلیدی در شرکت‌های برتر و براساس یافته‌های تجربی و عملی دنبال می‌شود. برای اولین بار، این روش برای ارزیابی تامین‌کنندگان قطعات مهم موتور از جمله سیلندر، سر سیلندر، میل لنگ و مجموعه رینگ و پیستون استفاده می‌شود. نتایج این ارزیابی نقاط ضعف و قوت تامین‌کنندگان را شناسایی نموده و راهی برای رسیدن به شرکای مستعد و توانمند و توسعه و ارتقاء آنها را نشان می دهد.
کلیدواژه ها:
توسعه و ارتقاء سازندگان، تامین ‌کنندگان قطعات، ارزیابی سازندگان.
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است