بررسی عددی تاثیر همزمان پارامتر های دور و زمانبندی سوپاپ های موتور احتراق داخلی بر عملکرد آن با شبیه سازی سه بعدی به وسیله کد محاسباتی KIVA-3V
کد مقاله : 1156-IRE (R1)
نویسندگان:
علی اصغر فروغی فر *
دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان.
چکیده مقاله:
با توجه به تولید روز افزون خودروها و پیشرفت بسیار سریع تکنولوژی های ساخت موتور در صنعت خودرو می توان با ایجاد تغییراتی در موتورهای قدیمی، استفاده بهتری از این موتورها داشت.تغییرات در این موتورها با هدف کاهش مصرف سوخت، افزایش توان و گشتاور ترمزی و همچنین کاهش آلایندگی ایجاد می شود. بطور کلی با بهینه سازی فرآیند زمانبندی باز و بسته شدن سوپاپهای ورودی و خروجی تاثیر بسیاری بر پارامتر های عملکردی موتور خواهد داشت. در این پژوهش با تغییر زمانبندی سوپاپ هوا به اندازه 2 و 6 درجه زاویه لنگ پیش و تعویق انداختن زمان باز شدن سوپاپ ورودی در دورهای 3000،2000 و 4000 دور بر دقیقه و تاثیر آن را بر عملکرد موتور XU7JP/L3 مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق از کد محاسباتی KIVA-3V که برای این موتور آماده سازی گردید، استفاده شده است. نتایج نشان می دهد دور3000 موتور پایه زمان بندی بهینه ای دارد. در دورهای بالاتر، افزایش همپوشانی سوپاپ ها موجب افزایش بازده حجمی و توان اندیکاتوری می شود و در دورهای پایین تر کاهش همپوشانی سوپاپ ها از لحاظ توان و بازده حجمی موثرتر می باشد.
کلیدواژه ها:
موتور احتراق داخلی ، SI، زمانبندی سوپاپ ورودی، دور موتور، کد KIVA-3V
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است