شبیه‌سازی و ساخت موتور استرلینگ 100 وات نوع گاما
کد مقاله : 1143-IRE (R2)
نویسندگان:
هومن درستکار *
طراح ارشد
چکیده مقاله:
هدف اصلی از تحقیق حاضر ، طراحی و ساخت یک مدل (مفهومی، فرآیندی) از موتور استرلینگ نوع گاما است. به همین منظور ابتدا چرخة استرلینگ در حالت هم‌دما بررسی شد. سپس انتقال حرارت در گرم‌کن، خنک‌کن و بازیاب حرارتی موتور استرلینگ مورد بررسی قرار گرفت. طراحی مفهومی اولیه با توجه به معادلات بدست آمده انجام شد. در ابتدا مدل دو بعدی و سپس یک مدل سه‌بعدی اولیة موتور در نرم‌افزار، مدل‌سازی شد. جریان داخل موتور، به منظور بررسی تغییرات فشار، دما و سرعت گاز در هر زاویه از چرخش میل‌لنگ، توسط نرم‌ افزار فلوئنت، شبیه‌سازی شد. مشخص شد که گاز به دلیل نداشتن سرعت و سطح تماس کافی به دمای مطلوب نمی‌رسد. تغییراتی در گرم‌کن و بطور مشخص بازیاب حرارتی در خصوص جنس و میزان تخلخل و همچنین خنک‌کن به منظور افزایش سرعت و افزایش سطح تبادل گرمای گاز، انجام گرفت.در این تحقیق بیشترین توان ترمزی موتور در حدود 100 وات در 650 د.د.د اندازه‎گیری شده است.
کلیدواژه ها:
موتور استرلینگ، طراحی، شبیه‌سازی، ساخت
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است