پیش‏بینی وضعیت برگشت موتور با استفاده از تکنیک داده‏ کاوی
کد مقاله : 1136-IRE
نویسندگان:
خدیجه غلامی *1، سید عبدالرزاق طاهایی2، سید امیر حسین سیادتی3
1کارشناس ارزیابی و بهبود فرایندها
2عضو هیئت علمی دانشگاه
3کارشناس ارشد مهندسی صنایع - شرکت تحقیق، طراحی و تولید موتور (IPCO)
چکیده مقاله:
فضای رقابتی شدید میان تولیدکنندگان خودرو، هزینه و کیفیت را به مهمترین چالش‏ های خودروسازان تبدیل کرده است. کاهش هزینه و تولید محصول باکیفیت مطابق با خواست مشتری، نیازمند انجام تحقیقاتی دقیق، تسلط بر فرایندهای ساخت و مطالعات بازار می‏باشد. یکی از نگرانی‏های هر تولید کننده‏ای، برگشت محصول بدلیل ایرادات کیفی است که علاوه بر افزایش هزینه، می‏تواند به اعتبار نشان تجاری او آسیب برساند. پیش‏بینی وضعیت برگشت موتور و همچنین شناسایی علل تاثیرگذار بر آن، می‏تواند از افزایش هزینه‏ها جلوگیری نموده و رضایت مشتریان را درپی داشته باشد. داده‏کاوی ، فرایندی است که اطلاعات مفید را از پایگاه داده استخراج می‏کند بطوریکه می‏تواند جوابگوی سوالات پیچیده‏ای باشد که علم آمار از پاسخگویی به آنها عاجز است. کشف دانش از این داده‏ها می‏تواند به متخصصین جهت شناسایی علل رخداد، تشخیص و پیش‏بینی برگشت موتور کمک نماید. تعداد نمونه‏های موجود در این مقاله 23001 رکورد و 19 ویژگی می‏باشد. از الگوریتم آنالیز مولفه‏ها اصلی، برای شناسایی عوامل موثر بر برگشت موتور و کاهش تعداد ویژگی‏ها استفاده شده است. قوانین مفیدی از درخت تصمیم ‏گیری استخراج شد و همچنین دقت بالای مدل بدست آمده، نشان می‏دهد که می‏توان در تصمیم‏گیری‏های حساس از آن استفاده نمود.
کلیدواژه ها:
داده‏ کاوی، پیش ‏بینی، برگشت موتور، ایرادات کیفی، درخت تصمیم ‏گیری، پایگاه داده
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است