آنالیز اقتصادی استفاده مجدد از باتری خودروهای برقی برای تسطیح بار در بخش صنعتی
کد مقاله : 1130-IRE
نویسندگان:
مهیار میرزایی عمرانی1، حمید جان نثاری لادانی *2
1دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی دانشگاه شهید بهشتی
2Hamid
چکیده مقاله:
پایان‌پذیری سوخت‌های فسیلی و آلایندگی ناشی از سوزاندن آن‌ها، باعث توجه بیش‌تر به تولید و استفاده از خودروهای برقی شده است. این خودروها برای پیمایش، نیاز به باتری با توان بالا دارند و هنگامی که ظرفیت باتری به 70 الی 80 درصد مقدار اولیه برسد امکان ادامه استفاده در خودرو را ندارند. با این حال، استفاده مجدد (کاربرد ثانویه) از باتری‌های لیتیوم یون خودروهای هیبریدی و تمام برقی در کاربردهای با حساسیت کمتر نسبت به توان مانند ایستگا‌های ذخیره‌سازی انرژی می‌تواند به عنوان یک راهکار برای ادامه استفاده و کاهش هزینه‌ها مطرح شود. در این مقاله با انتخاب چند خودروی هیبریدی و تمام برقی، کاربرد ثانویه باتری لیتیوم یون آن‌ها برای پیک‌سایی در بخش صنعتی (کارخانه) در تعرفه‌های مختلف مورد ارزیابی اقتصادی قرار گرفته است. نتایج نشان داد انتخاب نوع تعرفه و باتری در این بخش می‌تواند تاثیر زیادی بر اقتصادی بودن طرح داشته باشد. دوره بازگشت معمولی سرمایه نصب باتری در کارخانه بین 26/3 تا 64/5 سال و دوره بازگشت پویای سرمایه در محدوده 91/3 تا 9 سال بر اساس تعرفه‌ها و باتری‌های مختلف محاسبه شد. همچنین آشکار شد استفاده مجدد از این باتری‌ها می‌تواند علاوه بر کاهش هزینه دولت برای تولید برق در ساعات پیک به میزان 730.560.000 ریال و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، هزینه قبض برق سالانه کارخانه را به میزان 28-23 درصد بر اساس تعرفه‌های متفاوت کاهش دهد.
کلیدواژه ها:
خودروی برقی، باتری لیتیوم یون، استفاده مجدد، پیکسایی، آنالیز اقتصادی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است