پایش وضعیت روغن موتور توسط آنالیز فروگرافی و طیف سنجی نشر اتمی
کد مقاله : 1110-IRE
نویسندگان:
ابوالفضل برخورداریون محمدی *
مدیر پروژه
چکیده مقاله:
فروگرافی مشاهداتی یکی از قوی ترین ابزارهای تشخیصی در آنالیز روانکارها و مطالعات تریبولوژیکی است که اگر به درستی و با دقت اجرا شود اطلاعات فوق العاده ارزشمندی را در مورد ماشین آلات دوار، منجمله موتورهای احتراق داخلی ارائه خواهد نمود. آنالیز ذرات آلودگی حاصل از سایش در پایش وضعیت سیستم های روانکاری امری شناخته شده است. با این وجود، فروگرافی به دلیل قیمت نسبتا بالا و نیاز به متخصصین ماهر در شناسایی و تفسیر ترکیبات و مکانیزم های تولید بقایای سایشی ، هنوز در برنامه های آنالیز روغن موتور گنجانده نشده است. هدف از انجام این پژوهش عملی ، پایش وضعیت سیستم های روانکاری و موتور خودروها از طریق آنالیز فروگرافی و طیف سنجی نشر اتمی، در کنار خواص فیزیکی و شیمیایی بوده است . آزمون ها بر روی نمونه روغن کار کرده یک دستگاه خودرو پژو 206 انجام گردیده است . نتایج فرو گرافی همخوانی زیادی با نتایج آزمون های طیف سنجی و شاخص کیفی ذرات PQ می باشد. نتایج حاصله نشان می دهند که علی رغم ورود ذرات آلودگی به روغن موتور ادامه کار آن تا میزان کارکرد توصیه شده توسط شرکت تولید کننده روغن بلامانع است.
کلیدواژه ها:
فروگرافی ، سایش ، روغن موتور، یاتاقان، طیف سنجی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است