کاربرد روش بهبودیافته‌ی تحلیل مودهای خرابی و اثرات آن برای یک یاتاقان در سیستم روغن‌ موتور توربوفن
کد مقاله : 1107-IRE
نویسندگان:
جاماسب پیرکندی *1، مهدی جهرمی1، مجتبی محمدپور2
1عضو هیات علمی / دانشگاه صنعتی مالک اشتر
2کارشناس ارشد / دانشگاه صنعتی مالک اشتر
چکیده مقاله:
در جهان رقابتی امروزی و با افزایش تقاضای مشتریان برای محصولات با قابلیت اطمینان بالا، بحث‌های‌ قابلیت اطمینان بیش از پیش مورد توجه همگان قرار گرفته است. یکی از بخش‌هایی که استفاده از مفاهیم قابلیت اطمینان در آن از اهمیت بالایی برخوردار است، صنعت هوافضا می‌باشد. از آنجایی که خرابی‌ها در صنعت هوافضا می‌تواند خسارت‌های جبران‌ناپذیری را سبب شود، بایستی تحلیل کاملی از قابلیت اطمینان آن داشت؛ به گونه‌ای که اطلاعات کافی از نوع خرابی‌ها و علل و تاثیرات آن در اختیار باشد. یکی از روش‌های نیمه‌کمی مهندسی قابلیت اطمینان، روش مودهای خرابی و تحلیل اثرات آن است. در این مقاله، بعد از مطالعه‌ی محدودیت‌های FMEA کلاسیک، با بکار گیری روش بهبود یافته تئوری دمپستر-شیفر، آنالیز مودهای خرابی و اثرات آن روی یک یاتاقان مورد استفاده در سیستم روغن‌کاری یک موتور جت بکار رفته است. لذا بعد از گردآوری مودهای خرابی موثر، برای عوامل سه‌گانه‌ی ارزیابی ریسک از دید چند تیم کارشناسی، نمره‌دهی شده و با تحلیل نمرات هرگروه با روش بهبود یافته‌ی FMEA، نمرات ریسک کلی برای هر مود خرابی بدست آمده و اقدامات اصلاحی بر اساس درجه‌ی اهمیت مودهای خرابی، پیشنهاد شده است.
کلیدواژه ها:
قابلیت اطمینان، مودهای خرابی، عدد اولویت ریسک، فیلتر روغن موتور جت
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است