بررسی تجربی اثر ریتارد موتور بر روی عملکرد و آلایندگی در یک موتور دیزلی
کد مقاله : 1100-IRE (R1)
نویسندگان:
راضیه پوردربانی *1، ابراهیم پوردربانی2
1Assistant Professor
2کارشناس ارشد
چکیده مقاله:
سوخت بیشتر اتومبیلهای احتراق داخلی منبع فسیلی دارند و هنگام احتراق به مقدار زیادی هوا را آلوده می کنند. از جمله آلاینده‌های خودروها می‌توان به گازهای دی اکسید گوگرد، اکسیدهای ناکس، سرب، منواکسید کربن، دی اکسید کربن و ذرات معلق اشاره کرد. متعاقب بحران‌های انرژی و زیست‌محیطی به وجود آمده در ارتباط با آلودگی خودروها، بیشتر کشورهای دنیا، با هدف وضع قوانین سختگیرانه مصرف سوخت و کاهش آلودگی هوا خودروسازان را در زمینه طراحی موتور‌های مناسب مجبور به تکاپو کرده‌اند. در این تحقیق، سعی بر آن بود که با بررسی تجربی تاثیر ریتارد موتور بر کاهش آلاینده‌ها و عملکرد بررسی شود. نتایج حاکی از کاهش 65%آلاینده ناکس به بهای کاهش 14% توان اسمی موتور بود.از آنجایی که ناکس یکی از مضرترین آلاینده‌هایی است که قوانین زیست محیطی سختگیرانه‌ای در کشورهای مختلف بران آن وضع شده است بنابراین کاهش 65% ناکس به بهای 14% کاهش توان اسمی قابل قبول می باشد. ....
کلیدواژه ها:
آلاینده، ریتارد، موتور دیزل، عملکرد.
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است