امکان سنجی استفاده از موتور استرلینگ برای تولید مستقیم سرما از گرما
کد مقاله : 1099-IRE (R1)
نویسندگان:
مهران فضلی‌خانی1، حمید جان نثاری لادانی *2، سیامک علیزاده نیا3
1دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مکانیک و انرژی، دانشگاه شهید بهشتی
2Hamid
3کارشناس طراحی - ایپکو
چکیده مقاله:
چرخه استرلینگ یکی از چرخه‌های اختراع شده با عملکرد نزدیک به چرخه کارنو می‌باشد. به دلیل انعطاف پذیری بالا در تامین گرما از منابع مختلف و همچنین قابلیت کارکرد در سه حالت موتور، پمپ حرارتی و یخچال، توجه بسیاری از محققین و صنایع را به خود جلب نموده است. علاوه بر استفاده در هر یک از حالتهای موتور، یخچال و پمپ حرارتی، می‌توان بصورت ترکیبی هم برای این چرخه کاربردهای فراوانی پیدا کرد. در این پژوهش، با استفاده از ترکیب دو چرخه استرلینگ که یکی بصورت موتور و دیگری بصورت یخچال استرلینگ کار می‌کند، طرحی مفهومی برای تولید مستقیم سرما از گرما ارائه شده است که اساس کارکرد آن بر مبنای کارکرد موتورهای استرلینگ دوبل می‌باشد. در ادامه با تحلیل ترمودینامیکی این سامانه استرلینگ دوبل، به امکان‌سنجی ساخت این دستگاه و کاربرد آن، به عنوان جایگزینی برای سیستم‌های سرمایشی توان پایین، برای کاربرد‌های خانگی یا خودرو پرداخته شده است. نتایج حاصل از محاسبات در این پژوهش نشان می‌دهد با کمک منبع گرمایی تجدیدپذیری مانند انرژی خورشیدی و یا بازیافت انرژی از اگزوز خودروها، سامانه پیشنهادی قادر به تامین سرمایش برای ظرفیت‌های کوچک می‌باشد.
کلیدواژه ها:
موتور استرلینگ دوبل، یخچال استرلینگ، تولید مستقیم سرما از گرما
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است