بررسی تاثیر دمای راه اندازی و پهنای تسمه بر نیروی جانبی تسمه زمانبندی
کد مقاله : 1095-IRE
نویسندگان:
سعید جوان *1، حجت نوری بنوار ناظر2، محراب اسدی2، پیمان طاهی2
1رئیس اداره صحه گذاری آزمون های مکانیکی ، ایپکو
2کارشناس
چکیده مقاله:
تسمه‌های زمانبندی در موتورهای درونسوز وظیفه انتقال توان از میل لنگ به میل بادامک‌ها جهت چرخش آنها و باز و بسته شدن دریچه ها در زمان مشخص را بر عهده دارند. در هنگام کارکرد موتور ارتعاشات مختلفی در تسمه ایجاد می‌شود که منجر به حرکت و ارتعاش تسمه می‌گردد. یکی از این موارد حرکت جانبی تسمه است که منجر می شود تسمه به سمت داخل یا خارج موتور حرکت کند. در اثر این حرکت تسمه به فلانچ برخورد کرده و ممکن است علاوه بر بروز خرابی، سبب ایجاد صدای اضافی و نارضایتی مصرف کننده گردد. عوامل مختلفی بر این حرکت تاثیر دارند از جمله دمای راه‌اندازی، میزان شیب پولی‌ها، خاصیت ذاتی تسمه، پهنای تسمه، موقعیت تسمه سفت‌کن. در مقاله حاضر تاثیر دمای راه-اندازی، پهنای تسمه و مشخصه Run-off تسمه بر میزان نیروی جانبی تسمه در یک موتور درونسوز مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس تحلیل نتایج آزمون، کاهش دمای راه‌اندازی موتور به کمتر از 30 درجه سانتیگراد تاثیر چشمگیری بر افزایش نیروی جانبی و حرکت جانبی تسمه دارد، افزایش پهنای تسمه به اندازه 0.5 میلیمتر سبب کاهش قابل قبول نیروی جانبی خواهد شد. علاوه بر این، با کنترل میزان Run-off تسمه می‌توان حرکت جانبی تسمه را به طور چشمگیری کنترل نمود.
کلیدواژه ها:
تسمه زمانبندی، نیروی جانبی، دمای راه‌اندازی، پهنای تسمه.
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است