افزودنی‌های مناسب بنزین سازگار با کاربرد مبدل کاتالیستی در وسایل نقلیه
کد مقاله : 1061-IRE
نویسندگان:
عباس موذن کلور *1، عباس کاشی2، حسن تابش3
1کارشناس طراحی خودرو با سوخت جایگزین
2معاونت کیفیت شرکت صنعتی نیرومحرکه قزوین
3رییس مرکز علمی کاربردی شرکت صنعتی نیرو محرکه
چکیده مقاله:
تحقیقات گسترده‌ای پیرامون افزودنی‌های مناسب بنزین، انجام گرفته است. فرمول‌های جدید، راه را برای استفاده از مبدل‌های کاتالیستی فرآهم نموده اند. ترکیبات جدید بایستی به‌گونه‌ای باشند تا عدد اکتان و یا به عبارت دیگر قابلیت ضد کوبشی مناسب را در حین فرآیند احتراق، مهیاء نمایند. در سال‌های اخیر از هیدروکربن‌های اکسیژنه (عامل اکسیژن‌دار) مانند الکل‌ها و اترها به عنوان جایگزین ترکیبات سرب استفاده شده است؛ تحقیقات نشان می‌دهند که ترکیبات اکسیژنه اتری همانند متیل و اتیل تر شیری بوتیل اتر، می‌توانند استفاده شوند اما در باره الکل‌ها، به علت برخی نتایج منفی، استفاده از این‌گونه ترکیبات توصیه نشده است. هم چنین از بررسی مقالات ارائه شده، اشاره‌ای به عدم سازگاری ترکیبات اکسیژنه و کاربرد مبدل‌های کاتالیستی نشده است. MTBE تمایل به انتقال سریع در آبهای زیرزمینی داشته و آلودگی آنرا سبب می گردد و مقاومت در برابر فرآیند های بهبود آب می نماید. در زمینه استفاده از ترکیبات منگنز به عنوان افزودنی سوخت، تحقیقات زیادی انجام گرفته است که دو منظر متفاوت را نشان می‌دهند. در منظر اول استفاده از منگنز به مقدار حداکثر مجاز یک سی و دوم گرم در یک گالن سوخت، رسوبات اکسید منگنز فعالیت مبدل های کاتالیستی را مختل ننموده و اثر سویی بر روی محیط زیست ندارند. منظر دوم استفاده از MMT مصرف سوخت اقتصادی را کاهش و آلاینده ها را در 100000 مایل پیمایش افزایش داده و مضر سلامتی است و سبب تخریب سیستم های کنترل آلودگی خودرو می گردند و تقریباً 20 درصد شبکه های کاتالیست توسط رسوبات قرمز منگنز مسدود می شود.
کلیدواژه ها:
افزودنی بنزین، ترکیب اکسیژنه اتری، ترکیب اکسیژنه الکلی، ترکیب منگنز، کاتالیست کانورتور
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است