بررسی آلاینده های موتور دیزلی با استفاده از سوخت مغناطیس شده
کد مقاله : 1044-IRE (R2)
نویسندگان:
یوسف درویشی1، سید رضا حسن بیگی *2، میثم عباسی نیا1، جعفر مساح2، رسول همتیان3، یوسف درویشی1
1دانشگاه تهران
2عضو هیت علمی دانشگاه تهران
3دانشجوی دکترا دانشگاه تهران، کارشناس طراحی شرکت تحقیق طراحی و تولید موتور ایران خودرو
چکیده مقاله:
بیشترین مصرف سوخت‌های فسیلی در موتورهای درونسوز می‌باشد. انواع موتور‌های اشتعال تراکمی که با سوخت دیزل کار می‌کنند، از این سوخت‌ها مصرف می‌کنند. در همین حال، خودروهای مجهز به این موتورها یکی از عوامل مهم ایجاد‌کننده‌ی آلودگی نیز به‌شمار می‌آیند. آلودگی ناشی از خودروها در تعداد زیادی از مراکز شهری سراسر دنیا به عنوان یکی از مهم‌ترین منابع مسمومیت هوا در اتمسفر شناخته شده است. هدف از این تحقیق استفاده از سوخت دیزل مغناطیس شده است که در چهار سطح میدان مغناطیسی با چگالی( 1000،2000،3000و4000) گاوس تحت تاثیر میدان قرار گرفته‌اند و بررسی آلاینده‌های حاصل از احتراق آن است. در این تحقیق از تراکتور 6 سیلندر MF-399 که موتور آن قابلیت تولید حداکثر توان 110hp در 2300rpm استفاده شد. از سوخت دیزل خالص به عنوان شاهد و 4سوخت مغناطیس شده در 4 سرعت محور تواندهی (1000، 950، 900،850 دور بر دقیقه) به منظور مقایسه آلاینده‌ها استفاده شد. آلاینده های HC,NoxوCO اندازه گیری شد. نتایج نشان داد سطوح مختلف میدان تاثیرات مختلفی به‌جا گذاشته است. سوختی که در معرض میدان 1000 گاوس قرار گرفت کمترین میزان تولید CO را در پی داشته است. در طرف دیگر نیز سوخت 3000 گاوس کمترین میزان تولید NOxوHC را در پی داشته است.
کلیدواژه ها:
آلاینده، میدان مغناطیسی، سوخت دیزل ، هیدروکربن
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است