تعیین تجربی نرخ آزادسازی انرژی و زمان شروع احتراق در یک موتور دیزل
کد مقاله : 1036-IRE (R1)
نویسندگان:
اشکان قائدی *، امید جهانیان، روزبه شفقت، صادق مطلبی
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
چکیده مقاله:
با توجه به کاهش ذخایر انرژی، بالا بردن بازده احتراق در موتورهای احتراق داخلی و کاهش اتلاف انرژی سوخت اهمیت زیادی پیدا کرده است. به زبان ساده چون زمان موجود برای فرایند احتراق در یک چرخه موتور، بسیار کوتاه است و ممکن است تمامی مولکول‌های سوخت نتوانند با مولکول اکسیژنی ترکیب شوند و یا کم بودن دما در نقطه‌ای، امکان ایجاد واکنش را فراهم نسازد. در نتیجه مقدار کمی از سوخت، بدون واکنش، با گازهای خروجی خارج می‌شود. لذا با به‌دست آوردن نرخ آزادسازی انرژی با روش این مقاله، و مقایسه آن با ارزش حرارتی سوخت و جرم آن در یک چرخه کاری موتور، می‌توان راندمان احتراق را برای موتور محاسبه کرد. هدف، تعیین نرخ آزادسازی انرژی در یک موتور دیزل پاشش مستقیم، با توجه به داده‌های تجربی آزمایشگاهی است. موتور به کار رفته در آزمایش، دایدونگ با توان یازده اسب بخار است. آزمایش در سرعت 800 دور بر دقیقه در حالت بدون بار، گشتاورهای 1.4 نیوتن متر و 20 نیوتن متر انجام شده است، همچنین در سرعت 1000 دور بر رقیقه در گشتاورهای 4.5 نیوتن متر، 13.5 نیوتن متر و 20 نیوتن متر و در سرعت 1200 دور بر دقیقه در گشتاورهای 4.7 نیوتن متر، 11 نیوتن متر و 14.3 نیوتن متر انجام شده است. اطلاعات و نمودار فشار بر حسب زاویه لنگ به طور تجربی به‌دست آمده و از تحلیل این اطلاعات تجربی، نرخ آزادسازی انرژی، زمان شروع احتراق و بازه احتراقی به‌دست ‌آمد و با اندازه‌گیری مصرف سوخت در آزمایشگاه، بازده احتراق تعیین شد.
کلیدواژه ها:
نرخ آزادسازی انرژی، زاویه لنگ، زمان شروع احتراق، بازده احتراقی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است