بهینه سازی مصرف سوخت، آلایندگی و توان تولیدی موتور تک سیلندر بنزینی بوسیله سیستم سوخت رسانی انژکتوری
کد مقاله : 1017-IRE (R1)
نویسندگان:
علیرضا نعمتی *1، صیاد نصیری2، امیرحسین خانکی1، علیرضا اکبری3، سید عباس حسینی خالدی4
1کارشناس خودرو/شرکت نگارین صنعت آسیا
2هیات علمی
3دانشجو کارشناسی ارشد دانشکده مکانیک خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران
4کارشناس الکترونیک/شرکت نگارین صنعت آسیا
چکیده مقاله:
با توجه به استفاده گسترده از موتورسیکلت‌ در کلان شهرها و بالا بودن سطح آلایندگی آنها، لازم است تا اقداماتی در راستای کاهش میزان آلایندگی و اثرات مخرب زیست محیطی آنها صورت پذیرد. در همین راستا یکی از راهکارهای ارائه شده استفاده از سیستم‌های سوخت‌رسانی الکترونیکی برروی موتورسیکلت‌ها می‌باشد.در این مقاله سعی شده تا با بررسی عملکرد سیستم‌های کنترل سوخت الکترنیکی و کاربراتوری برروی موتورسیکلت‌ها و مقایسه نتایج بدست آمده با یکدیگر، مزایا و معایب این سیستم‌ها مورد ارزیابی قرار گیرد. در گام اول یک موتورسیکلت تک سیلندر 150 سی‌سی با سیستم سوخت‌رسانی کاربراتوری مورد آزمایش قرار گرفته و نتایج آن ثبت گردید. در مرحله بعد این موتور سیکلت به سیستم کنترل سوخت الکترونیکی مجهز شده و تمامی آزمایشات مجدداً تکرار و نتایج آن‌ها ثبت شد. مقایسه نتایج بدست آمده از آزمون‌های پیمایشی و حداکثر توان نشان می‌دهد که با استفاده از سیستم کنترل سوخت الکترونیکی، حداکثر توان خروجی به میزان 6/9 درصد افزایش و مصرف سوخت به میزان 4 درصد کاهش یافته است. همچنین نتایج حاصل از انجام تست‌های آلایندگی حاکی از آن است که با استفاده از سیستم سوخت‌رسانی الکترونیکی، آلاینده‌های خروجی به مقدار قابل توجهی کاهش یافته و این مجموعه قادر به دریافت مجوز آلایندگی Euro III می‌باشد.
کلیدواژه ها:
موتور، تک سیلندر، سیستم سوخت‌رسانی، سیستم مدیریت سوخت و جرقه الکترونیکی، آلایندگی
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است