خواص ترمودینامیکی مخلوط اکسید کننده ورودی و تاثیر پذیری احتراق در شرایط محیطی مرطوب
کد مقاله : 1011-IRE
نویسندگان:
فرهاد محمدی *1، ابراهیم اکبرپوران خیاطی2، امیرناصر شمخالی3، محمد صادق ذاکر حمیدی4، سیروس خرم4، مرتضی یاری5، سید فرامرز رنجبر6، جعفر کیقبادی6
1Researcher
2مدیر تحقیق و توسعه شرکت ایدم
3عضو هیات علمی دانشکده شیمی دانشگاه محقق اردبیلی
4عضو هیات علمی پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی دانشگاه تبریز
5عضو هیات علمی و معاون آموزشی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز
6عضو هیات علمی دانشکده مکانیک دانشگاه تبریز
چکیده مقاله:
پژوهش انجام شده با هدف بهینه سازی احتراق و مهار آلایندگی در موتور های احتراق داخلی انجام شده است.اطلاعات کلی موتور احتراق داخلی OM457LA ، تولید شده در شرکت ساخت موتور دیزل ایرانیان ( ایدم ) تبریز تحت لیسانس دایملر کرایسلر آلمان، بطور دقیق مهندسی معکوس شده با انجام تست در حالت بار کامل و بار جزئی، و مقایسه آن با دستاورد های تئوری، تصدیق و در حالت آزمایشگاهی بررسی و بهینه شد. محاسبات و تست در دو حالت سرد ( بدون پاشش و احتراق ) و گرم ( با پاشش و احتراق )، بار کامل و جزئی در دورهای 551 و 902 و 1103 و 1502 و 2004، با مخلوط اکسید کننده استاندارد خشک و سپس مرطوب، با درصد های ( 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 10 ، 15 ، 20 ) در 100 سیکل انجام شد. زمان بندی پاشش و سوپاپ ها، با توجه به بهینه ترین مقدار توان و گشتاور، و کمترین مقدار مصرف سوخت و آلایندگی تعیین و اصلاح شد.با افزایش رطوبت محیط و تغییر در مول هوای ورودی، بخار آب در محدوده مشخصی، موجب تاخیر در اکسایش ماده اکسید شونده، افزایش ناگهانی فشار، کاهش دمای مخلوط متراکم شده و سبب تغییر راندمان حرارتی و مکانیکی، توام با تغییر در تولید آلاینده های محیطی در موتورهای احتراق داخلی است. با آوانس و ریتارد مجدد در زمان بندی اولیه، می توان سیستم را به حالت پایدار و بهینه اصلاح کرد و تاثیر پذیری احتراق را به حداقل رساند .
کلیدواژه ها:
تست سرد ( بدون تزریق سوخت و احتراق ) و تست گرم ( با تزریق سوخت و احتراق )، آوانس و ریتارد ، توان، گشتاور، مصرف ویژه سوخت
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است