طراحی سامانه سرمازای جذبی برای خودروی سواری با رویکرد کاهش مصرف سوخت
کد مقاله : 1009-IRE (R1)
نویسندگان:
مهدی محمدی منش *1، محمد بهشاد شفیعی2
1کارشناس تحقیق و توسعه در شرکت مگاموتور
2عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف تهران
چکیده مقاله:
کاهش منابع انرژی فسیلی و افزایش بی رویه آلودگی هوای شهرها که بخش عمده ای از آن ناشی از حضور خودروها در سطح شهر است، صنعت خودروسازی را که از مهم‌ترین صنایع مربوط به موتورهای درون‌سوز است بر آن داشته تا به روش‌های مختلف، مصرف سوخت خودرو را کاهش دهند. حذف کمپرسور سامانه سرمازای تراکمی و استفاده از سامانه سرمازای جذبی، یک راه برای کاهش مصرف سوخت خودرو و در عین حال کاهش هزینه است. طراحی یک چرخه سرمازای جذبی لیتیوم برماید-آب بر مبنای شرایط محیطی موجود در خودرو و استفاده از محصولات احتراق به عنوان منبع گرمایی صورت گرفته و سامانه طراحی شده صحت سنجی شد. منیفولد دود موتور درون‌سوز خودرو تندر 90 به‌عنوان موتور معیار به صورت تجربی و همینطور ترمودینامکی تحلیل شده و مشخص شد امکان راه‌اندازی این سامانه در دورموتور 2500 دور بر دقیقه میسر است و این به معنای امکان استفاده از این سامانه در خودروهای هیبریدی و یا مجهز به گیربکس CVT خواهد بود.
کلیدواژه ها:
موتور احتراق داخلی – تهویه هوا – چیلر جذبی – منیفولد دود – کاهش مصرف سوخت
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است