اعلام برنامه ارائه مقالات شفاهی و پوستری
1396-11-17

قابل توجه نویسندگان محترم مقالات و مسئولان محترم نشست ها و سایر شرکت کنندگان در همایش

برنامه ارائه مقالات، ارائه های صنعت و میزگردهای تخصصی در لینک زیر قابل دستیابی است

برنامه همایش