تمدید مهلت ارسال مقالات
1396-09-18
تمدید مهلت ارسال مقالات

قابل توجه نویسندگان محترم مقالات دهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز و نفت

 

با توجه به درخواست های مکرر نویسندگان محترم مقالات مبنی بر تمدید مهلت ارسال مقالات، بدینوسیله به اطلاع می رساند بنابر تصمیم اتخاذ شده توسط ستاد برگزاری این همایش، این بار به طور استثنایی مهلت ارسال مقالات تا ساعت 24 روز جمعه اول دیماه 96 تمدید شد. بدیهی است این تاریخ تمدید نخواهد شد و به مقالات واصله پس از این تاریخ، رسیدگی نخواهد شد.

دبیرخانه دهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز و نفت