پوستر همایش
1396-04-20
پوستر همایش

قابل توجه اعضای محترم انجمن علمی موتور ایران، پژوهشگران، اساتید، دانشجویان و کلیه افراد و شرکت های فعال صنعت موتور ایران: دهمین همایش موتورهای درونسوز و نفت امسال نیز همچون سالهای گذشته در تاریخ 24 تا 26 بهمن ماه در پژوهشگاه صنعت نفت و با همکاری انجمن علمی موتور ایران، مرکز تحقیقات موتور ایرانخودرو و پژوهشگاه صنعت نفت برگزار خواهد شد